Můžeme mít jako třída vlastní WIFI? Krabičku si přineseme z domova. (12. 9. 2016)

Všude ve škole jsou PC připojená k internetu a dále je zde učebna ICT, která je též připojena. V době „chytrých“ telefonů máte jistě svá vlastní připojení a „data“ zaplacená od rodičů. Nevidím důvod, proč by měla mít třída své vlastní WIFI. Pokud potřebujete pracovat na PC a na internetu v rámci výuky, je vám to vždy umožněno vyučujícími. Pokud v rámci domácí přípravy potřebujete k práci PC a internet, můžete po dohodě s vyučujícím jít pracovat do učebny ICT.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464