Mohl by mít vyšší a nižší stupeň každý svoji WIFI? (12. 9. 2016)

NE. Žádný stupeň a ani žádná třída nebudou mít svoji vlastní WIFI. Po dohodě s poskytovatelem připojení k internetu dojde ke změně hesla k WIFI ve škole a žáci nebudou moci připojit své technologie k „naší“ WIFI. V průběhu vyučování má žák v souladu se školním řádem svůj telefon (případně jiné technologie) uložené mimo lavici a přestávky slouží ke splnění základních potřeb jedince – návštěva WC, jezení z domova přinesené svačiny, psaní domácích úkolů, učení se na další vyučovací předmět, …

Pokračuji otázkou. Jak je možné, že v průběhu dopoledního vyučování je až 60 zařízení připojeno na školní WIFI? Že by nějaké kontakty na sociálních sítích?

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464