Literární dílna

V letošním roce pokračujeme s novým předmětem v sedmé třídě – Literární dílnou. Tento předmět se v loňském roce velice osvědčil. Jeho cílem je přivést žáky k četbě knih – ovšem nejen je naučit číst, ale také o čteném přemýšlet. Jelikož naše škola není bohužel vybavena školní knihovnou, která by mohla sloužit danému účelu, navštěvujeme knihovnu obecní. Díky cestě se nám sice čas strávený nad knihou zkracuje, ale pravé „knižní“ prostředí je pro vytvoření správné atmosféry velice důležité. Hlavním principem čtenářské dílny je četba – žáci mohou číst cokoliv si vyberou (musí jít o beletrii). Součástí četby je také její pravidelná reflexe (což rozhodně neznamená popisování děje). Žáci dělají velké pokroky. Mnoho z nich se přihlásilo do knihovny, někteří pro sebe našli nový koníček a všichni po daný čas v knihovně opravdu ČTOU. V dnešní době jev nevídaný. Snad se nám (alespoň částečně) podaří zkrátit čas strávený na počítači ve prospěch knih. Literární dílna nám v tom rozhodně pomáhá. 

Květa Fillerová


Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464