LEDEN

V lednu se nám bodová skóre u většiny tříd přehoupla přes stovku. Ve vedení je stále osmá třída se 122 body, druhé místo okupuje sedmá třída, ale z půlroční letargie se probouzí devítka a tu od druhého místa dělí již jen 5 bodů. Žebříček uzavírá benjamínek soutěže šestá třída.

V měsíci lednu byly připsány body za vedení třídních kronik. Nejvíce bodů za ni získali deváťáci. Všechny příspěvky každé třídy jsem pečlivě přečetla. Chválím zejména grafickou stránku. Kroniky jsou vyzdobeny fotografiemi či kresbami. Hemží se však množstvím pravopisných chyb. Leckde pokulhává stylistika. Co ale postrádám, jsou zážitky. Omezujete se mnohdy na popis toho, kdy a kde akce začala, kam jste jeli a kdy skončila. V závěru konstatujete, že jste si akci užili. Co jste se dozvěděli, jaká veselá historka či naopak smutná se přihodila, to povětšinou chybí. Ať je co číst, až se za pár let sejdete na třídním srazu nebo pokud kroniku zanecháte vašemu třídnímu.

Leden byl chudý na akce. Body získali pouze osmáci s deváťáky za pravidelné sportovní kroužky (pohybové hry a florbal). Jinak nikdo nic nepořádal. Nereprezentovali jste ani školu.Žádné mimoškolní akce, pokud je mi známo, neproběhly.

Tento měsíc byl co do přidělených bodů asi nejchudší. Hlavně výzdoba tříd byla ohodnocena dosti přísně. Nástěnky jsou stejné asi dva měsíce a stěny víceméně také. Úklid by měly zlepšit téměř všechny třídy. Zejména sedmičkauž by mohla začít mazat lépe tabuli a přestat házet křídy po třídě, na což je upozorňována paní uklízečkou. Ve třídě trávíte mnohdy šest hodin denně, udělejte něco proto, ať se v ní cítíte co nejlépe.

Na schůzkách parlamentu předáváte seznam činností za minulý měsíc a plánované akce budoucí. Zejména devátá třída předložila dlouhý seznam plánovaných akcí.

O akcích mě informujte. Stane se, že dvě třídy mají podobný nápad, ale přednost budou mít ti, kdo akci řádně nahlásili.

Hodnocení měsíce ledna píši v únoru a v něm proběhly tyto akce:

·         tančící koberec pořádaný osmou třídou pro nižší stupeň

·         šestka roznesla Valentýnky po škole

·         sedmáci měli spočítat, kolik kousků růžového oblečení kvůli Valentýnu měly děti ve třídách na sobě 10. února

·         v pátek 10. února organizovala šestá třída turnaj ve vybíjené a přehazované pro nižší stupeň

Ne všechny akce se ale vydaří. Raději jich pořádejte méně a zkvalitněte přípravu. Pokud na organizování sami nestačíte, obraťte se na vašeho třídního, jistě vám rád pomůže. Jste přece jeho. :-)

Zamyslete se se svými třídními nad tím, co se vám ve škole líbí, případně nelíbí, co by se mohlo změnit. Vaše podněty zajímají vedení školy, více čtěte na https://www.zs-zihle.cz/zakladni-skola1/zajimalo-nas/.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464