KERAMICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR

 

Název tábora: „ PRAVĚK“

Termín konání: 12. 7. – 16. 7. 2021– číslo  tábora – 602 23

 

                          

Hlavní vedoucí – Bc. Jitka Mikutová

 

Místo konání: budova DDM Žihle - Kapacita: 10 míst

 

Informace k pobytu: – nástup ráno mezi 8.00 a 9.00 hodinou a odchod domů

 

 

mezi 17.00 a 18.00 hodinou. Strava zajištěna 3x denně a pitný režim po celý den. Dopravu na tábor i zpět si zajišťují rodiče.

 

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo pomocí emailu.

 

Program tábora:

-        keramické tvoření na dané téma

-        výroba hrníčků různou technikou

-        pálení v přírodní peci (v případě příznivého počasí)

 

Cena tábora:

1000,- Kč (zahrnuje stravu 3 x denně, pitný režim, pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na keramické tvoření).

 

Platba může být provedena:

-        převodem - 193901074/0300 – specifický symbol - číslo letního tábora, variabilní symbol - rodné číslo dítěte

-        fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

 

UPOZORNĚNÍ!

      Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu

do 30. 4. 2021 spolu s první částí platby ve výši 500,- Kč. Druhá část platby musí být uhrazena nejpozději do 30. 5. 2021. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

       Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Následně Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci.                                                                                     

            Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí.                                                       

Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle

 

PRIHLASKA - keramicky.doc

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464