Exkurze Becker Bohemia s. r. o.

Exkurze Becker Bohemia s. r. o.

Dne 25. 3. 2015 navštívili žáci 8. a 9. třídy firmu na zpracování odpadů Becker Bohemia s.r.o. v Kralovicích. Ve škole dostali úvodní informace a pracovní listy, které během prohlídky a výkladu paní průvodkyně postupně doplňovali. Žáci měli možnost vidět třídicí linku na plasty, seznámili se s tříděním papíru a skla. Dále si prohlédli kompostárnu, ve které se zpracovává bioodpad (tráva z městských parků, větve stromů, ale i dřevěné přepravky z obchodních řetězců a další). Dozvěděli se o svozu komunálního odpadu a jeho dalším uložení na skládku. Exkurze byla pro žáky i kantory velmi poučná. Doufejme, že se všichni více zapojí do třídění odpadu.
Jindra Vorlová, Hana Fárková

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464