DUBEN

I v dubnu zůstává ve vedení 8. třída se 188 body, se zhruba dvacetibodovým rozdílem za ní zaostávají sedmá a devátá třída. Šestá třída se 122 body patrně do finálových bojů moc nezasáhne.

Nejlépe uklizenou třídu měla tentokrát devátá třída. Výzdoba se zase nejvíce podařila sedmákům.

V dubnu se žáci zúčastnili dvou turnajů, a to dívky v basketbalu a kluci v kopané. Celá škola pak 28. dubna vyrazila v rámci Dne Země uklízet obec. Devátá třída pro nižší stupeň připravila na tento den stopovačku v lese. Za její organizaci byli deváťáci velmi chváleni paní Mikutovou z domu dětí Raketa. Byli odměněni maximem bodů, které lze v kategorii aktivita po vyučování dosáhnout. Bodový zisk devítky mohl být vyšší, kdyby se nevzdali florbalového kroužku ve prospěch osmáků. Ostatní třídy žádné mimořádné akce neorganizovaly.

Dejte do pořádku třídní kroniky a na poslední schůzce parlamentu 19. června je odevzdejte.

Přišel čas nacvičovat vystoupení na finále soutěže, které se uskuteční v pátek 23. června.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464