Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

Vzdělávání od středy 14. 10. 2020 bude probíhat pro všechny ročníky distančním způsobem. Distanční vzdělávání je POVINNÉ. Vzdělávání bude probíhat v souladu s aktualizovaným školním řádem. Jako systém pro řízení výuky je použit MS Teams - pro zadávání úkolů, výuka on-line, vkládání podkalů, sdílení. Pokud zákonný zástupce bude omlouvat své dítě na této výuce, použije pro komunikaci e-mail třídního učitele.

12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final.pdf

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464