Co máme dělat, když malé děti nemažou tabuli? (3. 10. 2016)

Pokud je ve vaší kmenové třídě jiná třída, nebo část třídy, která je dělená, musí služba po ukončení vyučovací hodiny smazat tabuli. Pokud v dané polovině není služba na tabuli, určí vyučující učitel třídy, která zde měla vyučovací hodinu, zástupce a ten tabuli smaže. Na organizační poradě navrhnu pedagogům, aby třídní učitelé stanovili ve třídách služby tak, aby dvojice byla tvořena žáky z různých skupin. Třídní učitelébudou kontrolovat funkčnost daného systému.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464