Pobytový letní tábor v Žírovicích u Františkových lázní

Název tábora: "Putování po okolí"

Termín konání: 1. 7. - 4. 7. 2022 - číslo tábora - 602 21

Hlavní vedoucí: Iveta Letová
Místo konání: budova mysliveckého sdružení

Kapacita tábora se bude řídit aktuálními nařízeními, vzhledem k epidemické situaci v daném období - MAX. 15 míst.

Informace k pobytu:

  • ubytování v budově mysliveckého sdružení
  • strava zajištěna 5x denně a pitný režim po celý den
  • nutné mít vlastní spacák, karimatku, prostěradlo a polštář
  • sprchy a toalety jsou v budově
  • doprava na tábor je společná vlakem ze Žihle

Odjezd v pátek 1. 7. v 9.00 hodin ze Žihle a návrat do Žihle v pondělí 4. 7. v 15.00 hodin.

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo osobně v kanceláři DDM Žihle.

Program tábora:

  • turistika do okolí - návštěva SOOS, prohlídka města Cheb - Retro muzeum, Chebský hrad, vyhlídka Skalka, návštěva hradu Seeberg apod.
  • výtvarné tvoření a sportovní vyžití

Cena tábora: 2.000 Kč (zahrnuje ubytování, stravu 5 x denně, pitný režim, doprava vlakem tam i zpět, vstupné a doprava na výletech, pedagogický dozor, organizační poplatek a materiál na výtvarné tvoření)

Platba může být provedena:

 1) Převodem - 193901074/0300

  • specifický symbol - číslo letního tábora
  • variabilní symbol - rodné číslo dítěte

 2) fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu

do 30. 4. 2022 spolu s první částí poplatku ve výši 500 Kč. Druhá část poplatku musí být uhrazena nejpozději do 30. 5. 2022. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Následně Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci

Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí.

Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle