Pobytový letní tábor v Milovicích

Název tábora: "Zábavou proti nudě"

Termín konání: 7. 7. - 9. 7. 2022 - číslo tábora - 602 22
Hlavní vedoucí: Iveta Letová
Místo konání: penzion Kotvas, Milovice

Kapacita tábora se bude řídit aktuálními nařízeními, vzhledem k epidemické situaci v daném období - MAX. 15 míst.

Informace k pobytu:

  • ubytování v penzionu
  • strava zajištěna 5x denně a pitný režim po celý den
  • doprava na tábor je společná vlakem ze Žihle

Odjezd ve čtvrtek 7. 7. v 7.30 hodin ze Žihle a návrat do Žihle v sobotu 9. 7. v 19.00 hodin.

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo osobně v kanceláři DDM Žihle.

Program tábora:

  • turistika do okolí - opakovaná návštěva zábavně naučného parku Mirákulum
  • výlet - pojedeme úzkokolejnou železnicí z parku do Tankodromu Milovice
  • soutěže a hry

Cena tábora: 3.000 Kč (zahrnuje ubytování, stravu 5 x denně, pitný režim, doprava vlakem tam i zpět, opakované vstupné do parku, pedagogický dozor a organizační poplatek)

Platba může být provedena:

  1) Převodem - 193901074/0300

  • specifický symbol - číslo letního tábora
  • variabilní symbol - rodné číslo dítěte

 2) fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu do 30. 4. 2022 spolu s první částí poplatku ve výši 500 Kč. Druhá část poplatku musí být uhrazena nejpozději do 30. 5. 2022. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Následně Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci

Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí

Bc. Jitka Mikutová – vedoucí DDM Žihle