Organizace školního roku 2019/2020

Konec vyučování v 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020
Konec vyučování ve 2. pololetí úterý 30. června 2020
Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
Zahájení vyučování v novém roce pondělí 6. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny v okrese Plzeň-sever 2. března – 8. března 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 (svátek)
Hlavní prázdniny středa 1. července 2020 - pondělí 31. srpna 2020
Zahájení vyuč. ve šk. roce 2019/2020 úterý 1. září 2020

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

18. 11. 2019           

1. stupeň          16:00 hod.

2. stupeň          17:00 hod.

IX. třída           16:00 hod.

 

6. 4. 2020   

1. stupeň          16:00 hod.

2. stupeň          17:00 hod.