ZÁŘÍ

05.10.2017 21:56

Měsíc září je vždy spojen se zahájením nového školního roku, v našem případě 2017/2018. Žáci se téměř celý měsíc probouzejí a zjišťují, že začala škola a z toho pro ně plynoucí povinnosti. Jednou z nich je již tradiční soutěž pro druhý stupeň SUT. Měla by vést k soutěživosti, nikoli nevraživosti mezi třídami. Celoroční snažení a závěrečné finále budiž pak proměněno v příjemnou peněžní odměnu.

Nejlépe se v září uvedla 6. třída. Měla nejlépe vyzdobenou třídu a uspořádala jako jediná dvě akce. V tomto ohledu naopak velmi pokulhávají ostatní třídy, kterým se nepodařilo zorganizovat ani jedinou.

Úklid třídy nejlépe zvládla 9. třída. Ta je patronem a vydavatelem školního časopisu Žihadlo. Práce redaktorů byla odměněna již v měsíci září a s každým výtiskem získají body pro třídu i přispěvatelé z ostatních tříd. Proto pište, body uvidíte příště.

Atmosféru třídy vytváří nejen lidé, kteří do ní chodí, ale i prostředí, v jakém se nacházejí. Udržování čistoty a pořádku patří mezi základní návyky člověka. Ve třídách trávíte někdy šest a více hodin denně, zabydlete si ji a zútulněte podle vašeho gusta.

V tabulce naleznete, kolik bodů a za co jste je získali. Zatím vítězných 35 bodů patří šestce, následuje ji devítka s 27, 20 získala osmička a zatím poslední je s 12 body sedmička.

Doufám, že vás první bodování pořádně nakoplo. Přeji vám spoustu energie a nápadů na pořádání zajímavých akcí. Dále přeji, abyste do své třídy chodili rádi nejen kvůli spolužákům a v neposlední řadě za poznáním, ale protože se v ní hezky cítíte. Vše je ve vašich rukou.

Marcela Juhová

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464