Platba stravného - nově

07.08.2021

Od školního roku 2021/2022 je možno platit stravné a školné POUZE INKASEM, prosím o jeho nastavení.

  • 11. 8. inkasuji z Vašeho účtu zálohu 700 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného a školného za červen následujícího roku. Případný přeplatek/doplatek se vrátí/strhne 11. července. V dalších měsících se stravné inkasuje zpětně k 11. dni v měsíci (POZOR stravné za září se strhne 11. října, poté každý měsíc)

Pokud se žák ve školním roce 2021/2022 nebude stravovat, prosím o jeho odhlášení do 5. 8. 2021 (email: jidelna@zs-zihle.cz, SMS na tel. 725 929 005), pokud tak neučiníte bude platba vyžadována.

Platba INKASEM - ve své bance dáte svolení k inkasu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, limit pro svolení jedné platby 1500 Kč (limit je nadhodnocen)

Žák základní školy má nárok na obědy za cenu pro žáky, jen když je přítomen ve škole. Obědy se přihlašují/odhlašují do 14.00 hodin předcházejícího dne, (tel. školní jídelny: 725 929 005 (SMS), email: jidelna@zs-zihle.cz), nebo si oběd (pouze v první den nepřítomnosti) v době do 11 hod. ve školní jídelně odebrat do vlastního jídlonosiče.

V případě, že nepřítomnost žáka ve škole trvá i další dny, není možné odebírat obědy za obvyklé stravné pro žáky. Cena oběda by činila plnou cenu, což je 70 Kč.