Nabízíme kroužek: Ježek Kubík

02.10.2021

Pohybové hry pro děti 4 - 6 let pro rozvoj motorických schopností tancem a hrou.

Kroužek bude pracovat každou středu v čase od 15.30 do 16.30 hodin v tělocvičně DDM Žihle pod vedením J. Mikutové.

Cena: 300 Kč na pololetí

Začneme cvičit po naplnění minimální kapacity 10 osob.