HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO DOSPĚLÉ - od 22. 11. 2021

23.11.2021

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO DOSPĚLÉ OSOBY PŘI VSTUPU DO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA CVIČENÍ NEBO TVOŘENÍ - od 22. 11. 2021

Je důležité dodržovat:

  • rozestupy minimálně 1,5 m
  • celkový počet osob v tělocvičně maximálně 20 včetně pedagoga
  • při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce a předepsanou ochranu úst a nosu (při cvičení či tvoření ji můžete odložit)
  • homogenitu skupin

Připravte si ke kontrole:

  • certifikát o očkování proti nemoci Covid-19
  • potvrzení od lékaře o absolvování nemoci v ochranné lhůtě 180 dnů

Děkujeme za pochopení a dodržování hygienických opatření.