Knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA:

PONDĚLÍ     12:15 - 13:15

 

Výpůjční řád žákovské knihovny ZŠ Žihle

  1. Knihy ze žákovské knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci ZŠ Žihle, a to v průběhu školního roku. O letních prázdninách se knihy nepůjčují.
  2. Půjčování a vracení knih probíhá ve stanovených výpůjčních hodinách.
  3. Výpůjční doba je 1 měsíc. V odůvodněných případech může knihovník výpůjční lhůtu prodloužit nebo zkrátit.
  4. Vypůjčené knihy si žáci nemohou půjčovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.
  5. Knihy jsou majetkem školy, proto s nimi žáci musí zacházet ohleduplně. Každou knihu si žák při půjčování prohlédne a případné závady ihned nahlásí knihovníkovi.
  6. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit způsobem, který určí knihovník po dohodě s vedením školy.
  7. V knihovně je třeba dodržovat pořádek a čistotu, a to i během běžné výuky.
  8. Žáci jsou povinni obratem reagovat na výzvu knihovníka, je-li třeba knihy z jakéhokoli důvodu vrátit do knihovny. V případě, že tak studenti neučiní, bude s nimi zahájeno úřední jednání.
  9. Tomu, kdo poruší výpůjční řád, může být odňato výpůjční právo.

 

V Žihli 1. 9. 2009