Keramický příměstský letní tábor

Název tábora: "KELTSKÁ KERAMIKA "

Termín konání: 11. 7. - 15. 7. 2022 - číslo tábora - 602 23

Hlavní vedoucí: Bc. Jitka Mikutová
Místo konání: budova DDM Žihle

Kapacita tábora se bude řídit aktuálními nařízeními, vzhledem k epidemické situaci v daném období.

Informace k pobytu: 

  • nástup ráno mezi 8.00 a 9.00 hodinou a odchod domů po 17. hodině
  • strava zajištěna 3x denně a pitný režim po celý den
  • dopravu na tábor i zpět si zajišťují rodiče

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo pomocí emailu.

Program tábora:

  • keramické tvoření na dané téma
  • výroba hrníčků různou technikou
  • pálení v přírodní peci (v případě příznivého počasí)

Cena tábora:

  • 1000 Kč (zahrnuje stravu 3 x denně, pitný režim, pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na keramické tvoření, energie na výpaly)

Platba může být provedena:

    1) Převodem - 193901074/0300 

  • specifický symbol - číslo letního tábora
  • variabilní symbol - rodné číslo dítěte

    2) fakturou (zašlete včas fakturační údaje)


UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu do 30. 4. 2022 spolu s první částí platby ve výši 500 Kč. Druhá část platby musí být uhrazena nejpozději do 30. 5. 2022. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Následně Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci

Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí.

Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle