Informace o platbách

  • V hotovosti se stravné a školné vybírá do pokladny školní jídelny vždy před začátkem kalendářního měsíce, v němž se dítě, žák bude stravovat. Případný přeplatek se vrátí při další platbě.
  • Platba PŘEVODEM – ve své bance si nastavíte trvalou platbu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100 k datu 11.8. na částku, kterou si předem domluvíte v kanceláři školní jídelny, kde Vám bude sdělen i variabilní symbol k platbě.
  • Platba INKASEM – ve své bance dáte svolení k inkasu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, limit pro svolení platby si předem domluvíte v kanceláři školní jídelny.

 11. 8. inkasuji z Vašeho účtu zálohu 700 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného a školného za červen následujícího roku. Případný přeplatek/doplatek se vrátí/strhne 11. července. V dalších měsících se stravné inkasuje zpětně k 11. dni v měsíci (POZOR stravné za září se strhne 11. října, poté každý měsíc)    

 

Žák základní školy má nárok na obědy za cenu pro žáky, jen když je přítomen ve škole. Obědy se přihlašují/odhlašují do 14.00 hodin předcházejícího dne, v naléhavém případě do 8.00 hodin ráno daného dne na tel. čísle: 725 929 005 (sms) a 373 395 141 (záznamník) nebo si oběd (v první den nepřítomnosti) v době od 11:30 do 13:45 hod. ve školní jídelně odebrat do vlastních nádob. V případě, že nepřítomnost žáka ve škole trvá i další dny, není možné odebírat obědy za obvyklé stravné pro žáky. Cena oběda by činila plnou cenu, což je 65 Kč.

Vedoucí ŠJ: Martina Kočíncová, telefon: 373 395 141, 725 929 005, e-mail: jidelna@zs-zihle.cz

www.zs-zihle.cz -  aktuální jídelníček + ceník

 

Informace o platbách ke stažení: upozornění pro rodiče, platby.docx

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464