Od 1. 1. 2015 přešel Dům dětí a mládeže pod Masarykovu ZŠ a MŠ v Žihli.

Z tohoto důvodu se se změnilo telefonní číslo a emailová adresa.

Všechny informace k naší činnosti najdete ve vývěskách DDM, na webových stránkách školy 

www.zs-zihle.cz nebo Vám je podáme ústně na novém telefonním čísle 725 548 256.

Kontakty

Adresa:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽIHLE

Žihle 65

Kralovice 331 41

 

Telefon: 

725 548 256

 

E-mail:

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289